คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่ได้ยื่นบาญชีระบุพะยานจะนำสืบได้หรือไม่อยู่ในอำนาจของศาลการทำสัญญาใหม่ล้าง สัญญาเดิมนั้นไม่ใช่การชำระหนี้ตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 31

ผู้พิพากษา

วิชัย
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android