คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นายน่านำคำเสนอของผู้ขายยื่นให้ผู้ซื้อ ๆ ถือเอาประโยชน์จากการนี้ทำการติดต่อกับผู้ขายนับว่านายน่าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ทำสัญญากัน ถึงแม้ผู้ขาย ๆ ต่ำกว่าราคาที่เสนอไว้ยังได้ชื่อว่านายน่า เปนผู้กระทำให้ซื้อขายเปนผลสำเร็จ เทียบฎีกา 443/61,144/67,306/65 วิธีพิจารณาแพ่งอนาถาเมื่อยอมให้ว่าความอนาถาไม่จำต้องวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android