คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้หนี้ วิธีพิจารณาแพ่งอายุความฟ้องเรียกหนี้สิน เมื่อเกิน 10 ปี แล้วฟ้องไม่ได้ สัญญากู้ไม่ปรากฏวันที่ ให้นับวันต้นเดือนแห่งสัญญานั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android