คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับซื้อไม้ประเภทหวงห้ามที่ผู้ตัดเอามาขายไว้โดยรู้สึก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรักษาป่าไม้ พ.ศ.2456 มาตรา 6-8
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

วิชัย
นร
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android