คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพะยานรับรองนายเดียว กับมีผู้เขียนสัญญาอีกคนหนึ่งดังนี้ ผู้ให้กู้จะฟ้องขอให้ใช้เงินตามเอกสารนั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android