คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 379/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หมิ่นประมาทต่างคนต่างด่ากัน จะนำคดีมาฟ้องร้องกันไม่ได้ (เทียบฎีกาที่ 1141/68)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 339
  • อาชญา มาตรา 337

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android