คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าถึงบาดเจ็บ พรบ ฎีกาอุทธรณ์ ม. 6 ปัญหากฎหมายว่าถึงบาดเจ็บ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

นร
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android