คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 356/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมีย สินสมรสเอาสินเดิมไปซื้อที่ดิน ที่ดินเปนสมรสทรัพย์ระวางผัวเมียจะแบ่งได้เมื่ออย่ากันเท่านั้น ล้มละลายผัวล้มละลายยึดสินสมรสทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแบ่งของเมีย วิธีพิจารณาแพ่งฟ้องผัวคนเดียวกันล้มละลาย เมียต้องรับผิดด้วยในเรื่องสมรสโดยไม่ต้องฟ้องเมีย พ.ร.บ.ล้มละลาย ม.45 โอนทรัพย์ก่อนล้มละลาย 6 เดือน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 45

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android