คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 825/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สัญญาเช่า ประมวลแพ่ง ม. 476 - 549 ผู้เช่ารู้ว่ามีสิทธิก่อการรบกวนความรับผิดในการรอนสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 476
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android