คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 340/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กระชากศร้อยคอเจ้าทรัพย์ขาด เจ้าทรัพย์จับไว้ได้ จำเลยเข้าแกะมือแย่งเอาไปได้ดังนี้ มีผิดฐานวิ่งราว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android