คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่า ผู้ได้รับความเสียหาย จำเลยได้หลอกเอาเงินจากผู้มีชื่อไปโดยกล่าวว่าโจทก์ให้มาเอาดังนี้ โจทก์ไม่ใช่เปนผู้ได้รับความเสียหาย จึงฟ้องจำเลยฐานฉ้อไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android