คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การจำแทนค่าปรับเรื่องสุราเถื่อนอยู่ในดุลยพินิจของศาล เทียบฎีกาที่ 191/73
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 47 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android