คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กระแช่ วิธีพิจารณาอาญาน่าที่นำสืบ โจทก์ต้องสืบว่ากระแช่มีแอลกอฮอล์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 4

ผู้พิพากษา

หริศ
นร
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android