คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 665/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถือมีดไปในถนนหลวงเพื่อไปชำแหละเนื้อโคเมื่อตำรวจเห็นจำเลยจึงเอาเหน็บลงในโสร่ง แลมีมีดนั้นมีปลอกหนังหุ้มอยู่แล้วดังนี้ ไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android