คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องไม่กล่าวว่า จำเลยขู่เข็ญแต่ขอให้ลงโทษฐานชิง อาญา ม. 68 ลักษณคดี ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขโทษในคดีที่จำเลยไม่ได้ฎีกาขึ้นมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android