คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับใช้ฆ่าคนตายโดยรู้ว่าผู้ใช้มีเหตุพยาบาทต่อผู้ตาย ผู้ใช้และผู้รับใช้ต้องมีผิดตาม ม.250 ข้อ 3-64
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android