คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 612/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินมฤดก อายุความไปขอโอนใส่ชื่อตนโดยผู้ได้เสียไม่รู้เห็นหรือทราบประกาศโฆษนาวิธีพิจารณาแพ่ง น่าทีนำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
นร
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android