คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่งอาญาฟ้องคดีอาญาแต่มีคำขอทางแพ่งด้วย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.3 แก้มาก
ศาลเดิมยกอาญาแต่ให้ทำลายโฉนดทางแพ่ง ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งหมด ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android