คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกอายุความฟ้อง 1 ปี สัญญารับรองหนี้เกิน 50 บาท ควรมีหลักฐานเปนหนังสือลักษณพะยาน ประชุมใหญ่ เห็นว่าควรจะกล่าวเสียให้ชัดว่าคดีนี้เกิดก่อนประมวลแพ่ง จะได้ไม่เข้าใจผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android