คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 591/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความเรื่องมีกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดเมื่อไร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 34
  • กฎเสนาบดี เรื่องซื้อกระสุนปืน พ.ศ.2459 มาตรา 6
  • กฎเสนาบดี เรื่องซื้อกระสุนปืน พ.ศ.2459 มาตรา 7
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android