คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 503/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำผิดกฎหมาย 2 บท ศาลต้องลงบทที่หนัก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 70

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android