คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบเสร็จเงินศึกษาพลีเป็นหนังสือสำคัญในราชการ (เทียบฎีกาที่ 431/72) แสดงใบเสร็จปลอมต่อเจ้าพนักงานว่าได้เสียเงินศึกษาพลีแล้วนั้นไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 225
  • อาชญา มาตรา 118
  • อาชญา มาตรา 6
  • อาชญา มาตรา 20
  • อาชญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android