คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 482/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมียเอาทรัพย์สินสมรสขายเพื่อใช้หนี้ผัวในเวลาจำเปน สัญญานั้นใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 802

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android