คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกู้ยืมเงินกันเพียง 50 บาทไม่ต้องมีหลักฐานเปนหนังสือก็ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ หนังสือรับรองวานคนอื่นเขียนและเซนชื่อแทน ใช้ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android