คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าของที่ดินรู้เห็นในการที่ผู้อื่นปลูกตึกลงในที่ดินนั้นยังคงมีอำนาจฟ้องขับไล่ได้ลักษณะพะยานคำให้การนอกประเด็นศาลไม่รับฟัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

พรหม
นรเนติ
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android