คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำพยานของคู่ความเองมีน้ำหนักน้อย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะพยาน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android