คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 390/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีทำผิด พ.ร.บ. ถึงแม้เจ้าทุกข์จะไม่ได้มอบคดีอัยยการก็มีอำนาจฟ้องได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 38

ผู้พิพากษา

วิชัย
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android