คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำร้ายกันในระวางที่วิวาทต่อสู้ลักษณพะยานหน้าที่นำสืบผู้ใดอ้างว่ากระทำโดยป้องกันผู้นั้นมีหน้าที่ต้องนำสืบให้สมข้อต่อสู้ประมวลอาญาทหาร ม.50 พลทหารหนีราชการไปกระทำผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 50

ผู้พิพากษา

พิพาก
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android