คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ศาลเดิมตัดสินให้ใช้ทรัพย์เกินกว่า 2000 บาท ซึ่งไม่ได้โต้เถียงกันมาในชั้นศาลเดิม ฎีกาในข้อทุนทรัพย์ไม่ได้.(ฎีกา814/2468,586/2464) อาญา ม.10 ข้อ 4 ไม่ได้กล่าวถึงอายุความ ต้องใช้อายุความตามกฎหมายสยาม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android