คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าลักทรัพย์พิจารณาได้ความว่ายักยอกเก็บของตกลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 318

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android