คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำหนังสือสัญญากู้เงินปลอมแล้วนำมาฟ้องเรียกเงินลักษณะพะยาน วัตถุพะยาน เอกสารที่จำเลยทำปลอมขึ้น แม้ โจทก์นำมาแสดงไม่ได้โดยถูกทำลายเสีย เมื่อคดีมีพะยานประกอบด้วยเหตุผลก็ลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224

ผู้พิพากษา

นล
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android