คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 180/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้ตั๋วพิมพ์พรรณกระบือให้ตรงกับตัวกระบือ ถึงจะไม่มีเจตนาทุจริตก็มีผิดฐานปลอมหนังสือตั๋วพิมพ์รูปพรรณเป็นหนังสือสำคัญในราชการ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 23
  • พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ ร.ศ.119 มาตรา 16
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 16

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android