คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สินเดิม สินสมรส สินเดิมไม่ต้องบริคณห์เพียงแต่ไปหมั้นยังไม่ทันแต่งงานกับหญิงอื่น ไม่เปนเหตุให้เมียได้สมรสกึ่งหนึ่ง สินสมรสที่โอนไประหว่างอยู่กินไม่ต้องแบ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
เทพ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android