คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่คนในบังคับฝรั่งเศลลังคนในบังคับสยามเปน จำเลยด้วยกัน พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ เรื่องนี้ปรากฏว่าจำเลยอ้างตนเปนคนในบังคับแต่ไม่มีหนังสือสำหรับตัวและไม่เคยขึ้นทะเบียน ศาลจังหวัดน่านพิจารณาและทำความเห็นเสนอด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ อีก ประการหนึ่งจำเลยไม่อยู่ในประเภทบุคคลที่อยู่ในอุดรหรืออีสาณ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android