คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 134/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความรับผิดของผู้ซื้อ ผู้ซื้อรับซื้อที่ดินซึ่งเจ้าของเดิมได้ทำสัญญาจะขายให้แก่ผู้หนึ่งไว้ก่อนแล้ว และผู้ซื้อก็ทราบดังนี้ ผู้ซื้อคนหลังต้องรับผิดต่อผู้ที่ทำสัญญาจะซื้อคนก่อนตนนั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android