คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 130/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใช้แหที่เสียอาชญาบัตร์จับปลาในเขตร์ที่เขาได้ผูกขาดไว้ ไม่มีผิดฐานลักทรัพย์ยึดถือ ปกครอง ป.พ.พ. ม.1320
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 288
  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 293

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android