คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรือโดนกันเลินเล่อก่อนเลินเล่อหลัง หน้าที่นำสืบตกอยู่แก่โจทก์ อย่างไรเรียกว่านักสืบนอกประเด็น ข้อโต้แย้งที่ไม่ได้ยกขึ้นในชั้นศาลล่างนายท้ายเรือไม่จำเป็นต้องถือพวงมาลัย เพียงแต่บัญชาการก็พอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android