คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 228/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตั้งตัวแทนจัดการรับเงินแลซื้อขายไม่จำเปนต้องทำเปนลายลักษณอักษรยึดทรัพย์สำหรับค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์เปนผู้เก็บค่าเช่าวิธีพิจารณาแพ่ง เรื่องนี้จำเลยไม่ได้ขอให้ถอนการยึดที่ตัดสินนั้นจึงไม่ขัดต่อวิธีพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android