คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 891/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องเคลือบคลุม โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดระหว่างกลางคืน วันที่ 23 และ วันที่ 26 ดังนี้ไม่เรียกว่าเป็นฟ้องเคลือบคลุม พยาน คำของพะยานผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดนั้นรับฟังประกอบลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 293
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-226

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
อิสร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android