คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาแปลสัญญา โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโอนทรัพย์โดยกล่าวว่าได้ตกลงราคากันแน่นอนแล้ว ทางพิจารณาได้ความว่า เป็นสัญญาที่จะต้องไปกำหนดราคากันภายหลังแต่ภายหลังไปทำความตกลงราคากันไม่สำเร็จ ศาลต้องตัดสินยกฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 94-67-142

ผู้พิพากษา

กฤต
วิกรม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android