คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อตีว่าจำเลยกระทำโดยเจตนาทุจจริตหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง อ้างฎีกา 915/2477
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1323
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 318

ผู้พิพากษา

นถ
อิศร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android