คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เสียมโดยสภาพถือว่าเป็นเครื่องใช้ขุดในตัวเอง หาเป็นศาสตราวุธไม่ เว้นแต่ผู้ใช้จะตั้งใจใช้เป็นศาสตราวุธ
ใช้เสียมทำการลักขุดหน่อไม้ยังไม่มีผิดตาม ม.293(7)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292-293

ผู้พิพากษา

อิศร
นถ
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android