คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ถูกทำร้ายไม่สามารถประกอบการเลี้ยงชีพได้โดยปกติเพราะความทุพพลภาพหรือพยาธิเกินกว่า 20 วัน ก็เป็นการทำร้ายร่างกายถึงสาหัสได้ตาม ม.256(8) การบิณฑบาตร์อาจถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งตาม ม.256(8) วิธีพิจารณาอาญาหน้าที่นำสืบบาดแผลสาหัสโดยเหตุไปบิณฑบาตร์ไม่ได้เกิน 20 วันนั้น โจทก์ต้องสืบให้ได้ความว่าการบิณฑบาตร์เป็นอาชีพ+เลี้ยงอาตมาของพระภิกษุ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254 - 256

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android