คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 576/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่มีอาวุธปืนที่ใบอนุญาตขาดยังมิได้ต่ออายุ ถ้านำไปขอรับในอนุญาตภายในกำหนดเวลา 6 เดือนตาม ม.3 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 ค้านว่ายังไม่มีความผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2477 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android