คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยาน น่าที่นำสืบความผิดฐานแจ้งความเท็จนั้นเพียงแต่จำเลยเอาความที่รู้เห็นหรือมิได้รู้เห็นไปแจ้งให้ผิดจากความจริงโดยโจทก์สืบได้ว่าจำเลยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จดังนี้ ก็ลงโทษจำเลยฐานนี้ได้ โจทก์หาจำต้องสืบถึงเหตุการณ์ด้วยไม่ว่าจะได้ เกิดขึ้นจริงหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android