คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 519/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัดสินนอกคำขอหรือไม่ฎีกาอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงข้อที่ว่าศาลล่างตัดสินนอกคำขอหรือไม่นั้น ศาลฎีการับวินิจฉัยโดยถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 570
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 152

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android