คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 513/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การร้องขอให้ฟ้องความอย่างคนอนาถานั้น นับว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาทับสัตย์ศาลล่างโจทก์จะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.4 อ้าง ฎีกาที่ 663/2477
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 115

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android