คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปตามสายลวดเพื่อให้คนจับเข้ากะตุกถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย จำเลยต้องมีผิดตาม ม.251
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251-252

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android