คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 509/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เฉลี่ยทรัพย์เมื่อมีข้อตกลงกันระวางเจ้าหนี้ก่อนขายทรัพย์ลูกหนี้ผู้แพ้คดีว่า เมื่อขายทรัพย์ได้เป็นตัวเงินแล้ว ก็ยินยอมให้ขอเฉลี่ยในเงินที่ขายทรัพย์ได้ ดังนี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงข้างตัน จะอ้างว่าร้องขอเฉลี่ยภายหลังเมื่อขายทรัพย์ได้เป็นตัวเงินแล้วไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android