คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 504/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยรุกเข้าไปไถ่นาในที่นาซึ่งโจทก์หว่านเข้าไว้เสียหาย แม้จะไม่ใช่ที่นาของโจทก์เอง เมื่อไม่มีข้อแก้ตัวอันชอบด้วยกฎหมาย จำเลยก็ต้องมีผิดตามมาตรา 324
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 324

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android